ἀλωή

ἀλωή
Grammatical information: f.
Meaning: `threshing-floor, garden' (Il.), also `halo' (around sun and moon) (Arat.); also `disk' of sun or moon, of a shield.
Other forms: Besides ἅλως, also -ωος or -ωνος, recent ἄλων
Dialectal forms: Cypr. ἄλουα κῆποι H. (n. pl.?); Cypr. gen. alawo (= ἀλϜω?). Dor. αλος in Sicily, prob. from *alwo-.
Compounds: μητρ-αλοίᾱς `matricide' (A.); Schwyzer 451 : 4.
Derivatives: ἀλοάω, ἀλοιάω (Il.) `thresh, slay', epic -οι- for original length.
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Maybe from *ἀλωϜη. ἅλως and the Cypr. forms might be from a hysterodynamic noun (type πάτρως) with nom. -ōu-s, acc. -ou-m̥, gen. -u-os; Beekes, Mnemosyne 24, 1972, 350-2. The root could be *sl̥(H)-. If Swed. lō is cognate, we might reconstruct *h₂(e)l-. Wrong Schwyzer 479:7: orig. `round', from PIE. u̯el(u)- `wind', which does not explain the Cyprian forms, nor the meaning `garden'. - Semantically we have prob. to think of a small piece of land near the farm, used for growing fruits and vegetables (garden) and for threshing; from threshing-floor \> disk \> halo; Ure, Class. Quart., 49, 1955, 255-230.
Page in Frisk: 1,82-83

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • αλωή — ἀλωή, η (Α) (επικός και μεταγενέστερος τύπος ἀλωά, πρβλ. αττ. τύπο ἅλως) 1. το αλώνι 2. έκταση φυτεμένη με αμπέλια, αμπελώνας 3. οποιαδήποτε καλλιεργημένη έκταση, κήπος, φυτεία 4. φωτεινός κύκλος γύρω από τον ήλιο ή το φεγγάρι, «άλως», «αλώνι» 5 …   Dictionary of Greek

 • ἁλωή — ἀλωή , ἀλωή threshing floor fem nom/voc sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁλῳή — ἀλῳή , ἀλωή threshing floor fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλωή — threshing floor fem nom/voc sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλῳῇ — ἀλωή threshing floor fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλῳή — ἀλωή threshing floor fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁλωῇ — ἀλωῆι , ἀλωεύς like salt masc dat sg (epic ionic) ἀλωῇ , ἀλωή threshing floor fem dat sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλωῇ — ἀλωῆι , ἀλωεύς like salt masc dat sg (epic ionic) ἀλωή threshing floor fem dat sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀλωῇ — Ἀλωῆι , Ἀλωεύς masc dat sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁλῴη — ἁλώιος fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἁλώῃ — ἁλίσκομαι to be taken aor subj act 3rd sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.